طراحی مد و لباس

120 ساعت

طراحی داخـــــــــلی

100 ساعت

عکاسی جامع

80 ساعت

فن بیـــــان

2ماه

فتوشــــــــــاپ

45 ساعت

تدویــــــن

1ماه

دیجیتال مارکتینگ

15 ساعت

برنامه نویسی پایتون

25 ساعت

ارز دیجیتال

20 ساعت

دوخت و الگوسازی

5ماه

کسب و کار و برندینگ

24 ساعت

تصویربرداری

10 ساعت

ثبت نام دوره های آموزشی

شما با کلیک بر روی دکمه زیر می توانید وارد صفحه ثبت نام شوید.

event shahr raz