دوره فن بیان فن بیان و مهارتهای ارائه

آموزش فن بیان

طول مدت دوره : ۱۸ ساعت ( ۲ماه)

سرفصل دوره آموزش فن بیان شهرراز

 • تنفس و بداهه پردازی
 • تسلط ذهنی
 • افزایش اعتماد به نفس
 • راه های موثر ارتباطی
 • نحوه استفاده صحیح از زبان بدن
 • ارائه اصول سخنوری
 • اصول متقائد سازی
 • رفع استرس و نگرانی
 • تمرین لحن و آهنگ صدا
 • هنر ابراز وجود
 • بهبود روابط با دیگران