دوره آموزش پایتون

آموزش پایتون

طول مدت دوره : ۲۵ ساعت مقدماتی + 20 ساعت پیشرفته (ماشین لرنینگ)

سرفصل دوره آموزش پایتون شهرراز

  • آشنایی با پایتون
  • نصب و راه اندازی
  • انواع داده ها و متغیرها
  • عملگرها و کار با لیست
  • کار با فایل و انواع داده
  • توابع و رویه ها
  • حلقه ها و شرط ها
  • ایجاد ماژول ها
  • نصب کتاب خانه های آماده
  • مباحث پیشرفته در پایتون